Menu Sluiten

Toepassingen

FunGi CooP heeft voor vanaf de start een vijftal MB-bouwmaterialen te gaan ontwikkelen. Zoals gezegd zal voor elk van deze materialen een procedé ontwikkeld gaan worden op basis waarvan een intelectual property filing kan worden opgesteld.

Per product zal worden bepaald welke schimmel ingezet zal gaan worden en welke biomassa als voedingsbasis gebruikt zal gaan worden. Gestart wordt met IsoMyc, een isolatieplaat. Verwacht wordt dat een eerste productie van …. platen aan het eind van het eerste jaar gereed zal zijn.
Een logisch vervolg op de ontwikkeling van de isolatieplaat is InterMyc, een wandplaat die voor het afwerken van muren in een interieur toegepast kunnen worden. Op basis van ervaringen met de eerste twee materialen zal OuterMyc, een gevelplaat ontwikkeld worden. Door de toepassing op buitengevels zullen aan deze platen bijzondere eisen aan de afwerking gesteld gaan worden.
In een later stadium zal het kenniscentrum zich gaan toeleggen op de ontwikkeling van maatwerk. Te denken valt aan een combinatie van de eerste drie materialen in een sandwichplaat, SandMyc genaamd. SandMyc-producties zullen altijd vraaggestuurd tot stand komen. In deze producties kan FunGi CooP blijvend haar meerwaarde bewijzen. In het verlengde daarvan zullen producties met behulp van 3D-printen, PrintMyc, ontwikkeld worden. De techniek is al bewezen, of er economisch rendabele producties mogelijk zijn, zal de praktijk uit gaan wijzen.