Menu Sluiten

De nieuwe norm

De mondiale voetafdruk is niet zomaar een mooie en aansprekende meetmethode. Het is een manier van kijken die de belangrijkste wereldwijde issues in samenhang ziet en die eenvoudig is te vertalen naar iemands persoonlijke situatie en wat zij of hij daar aan kan doen. Het feit dat wij één aarde hebben en er met elkaar 1,5 gebruiken geeft duidelijk aan dat sprake is van verspilling en uitputting.

Duurzaamheid betekent onder meer dat we die praktijk stoppen.

Er is pas sprake van een circulaire productiemodel wanneer er gekozen wordt voor een biomassa die niet exclusief voor het gebruik in bouwmateriaal tot stand wordt gebracht en waarvoor op het moment dat de keuze gemaakt wordt geen andere belangrijke alternatieven vormen van gebruik voor bestaan. Het gebruik van houtsnippers die uit productiebossen afkomstig zijn is bijvoorbeeld minder wenselijk evenals het gebruik van biomassa die reeds op enige of zelfs grote schaal als bouwmateriaal of als (dier)voeding wordt gebruikt, zoals stro en gerst. Daarentegen bieden de organische afvalstromen die ontstaan bij het onderhoud van natuurgebieden, wegbermen en waterwegen perspectief voor een waarlijk circulaire productie.